Danh sách các trường đại học ở Đài Loan

Bạn muốn du học Đài Loan. hãy gửi thắc mắc tại đây
臺灣留學

Danh sách các trường đại học ở Đài Loan

Gửi bàigửi bởi Phanphan1983 » 17 Tháng 11 2009, 10:03

招收外國學生入學之大專校院一覽表
The list of Universities & Colleges in the Republic of China accept foreign students

(一
)
大學University

學校名稱
School Name

地區
Location

網址
Website

備註
Note
1.國立中央大學National Central University
Taoyuan
http://www.ncu.edu.tw
National
2.國立台灣藝術大學National Taiwan Universityof Arts
Taipei
http://www.ntua.edu.tw
National
3.國立台灣大學National Taiwan Uiversity
Taipei
http://www.ntu.edu.tw
National
4.
國立台灣師範大學 National Taiwan Normal University
Taipei
http://www.ntnu.edu.tw
National
5.
國立政治大學 National Chengchi University
Taipei
http://www.nccu.edu.tw
National
6.
國立中興大學 National Chung Hsing University
Taichung
http://www.nchu.edu.tw
National
7.
國立台北藝術大學 National Taipei University of the Arts
Taipei
http://www.tnua.edu.tw
National
8.
國立成功大學 National Cheng Kung University
Tainan
http://www.ncku.edu.tw
National
9.
國立東華大學 National Dong Hwa University
Hualien
http://www.ndhu.edu.tw
National
10.
國立
屏東科技大學 National Pingtung University of Science and Technolog
Pingtung
http://www.npust.edu.tw
National
11.
國立中山大學 National Sun Yat-Sen University
Kaohsiung
http://www.nsysu.edu.tw/yatsen
National
12.
國立高雄應用科技大學 National Kaohsiung University of Applied Sciences
Kaohsiung
http://www.kuas.edu.tw
National
13.
國立台北科技大學 National Taipei University of Technology
Taipei
http://www.ntut.edu.tw/
National
14.
國立台北大學 National Taipei University
Taipei
http://www.ntpu.edu.tw
National
 (二)學院 College
15.
國立高雄第一科技大學 National Kaohsiung First University of Science & Technology
Kaohsiung
http://www.nkfust.edu.tw/
National
16.
國立高雄大學 National University of Kaohsiung
Kaohsiung
http://www.nuk.edu.tw/
National
17.
國立暨南國際大學 National Chi Nan University
Nantou
http://www.ncnu.edu.tw
National
18.
國立臺灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology
Taipei
http://www.ntust.edu.tw/
National
19.
國立彰化師範大學 National Changhua University of Education
Changhua
http://www.ncue.edu.tw/
National
20.
國立嘉義大學National Chiayi University
Chiayi
http://www.ncyu.edu.tw
National
21.
國立中正大學 National Chung Cheng University
Chiayi
http://www.ccu.edu.tw/
National
22.
國立清華大學 National Tsinghua University
Hsinchu
http://www.nthu.edu.tw/
National
23.
國立交通大學 National Chiao Tung University
Hsinchu
http://www.nctu.edu.tw/
National
24.
國立臺灣海洋大學 National Taiwan Ocean University
Keelung
http://learn.ntou.edu.tw
National
25.
國立高雄師範大學 National Kaohsiung Normal University
Kaohsiung
http://www.nknu.edu.tw/
National
26.
國立陽明大學 National Yang-Ming University
Taipei
http://www.ym.edu.tw
National
27.
中央警察大學 Central Police University
Taoyuan
http://163.25.6.227    
 
1.
私立元智大學Yuan-Ze University
Taoyuan
http://www.yzu.edu.tw/
Private
2.
私立中原大學Chung Yuan Christian University
Taoyuan
http://www.cycu.edu.tw
Private
3.
東海大學Tunghai University
Taichung
http://www.thu.edu.tw/
Private
4.
朝陽科技大學 Chaoyang University of Technology
Taichung
http://www.cyut.edu.tw
Private
5.
逢甲大學 Feng Chia University
Taichung
http://www.fcu.edu.tw
Private
6.
華梵大學 Huafan University 
Taipei
http://www.hfu.edu.tw
Private
7.
世新大學 Shih Hsin University
Taipei
http://www.shu.edu.tw
Private
8.
大同大學 Tatung University
Taipei
http://www.ttu.edu.tw
Private
9.
中華大學 Chung-Hua University
Hsinchu
http://www.chu.edu.tw
Private
10.
中國文化大學 Chinese Culture University
Taipei
http://www.pccu.edu.tw 
Private
11.
淡江大學 Tamkang University
Taipei
http://www.tku.edu.tw
Private
12.
東吳大學 Soochow University
Taipei
http://www.scu.edu.tw
Private
13.
銘傳大學 Ming Chuan University 
Taipei
http://www.mcu.edu.tw
Private
14.
輔仁大學 Fu Jen Catholic Univ
Taipei
http://www.fju.edu.tw
Private
15.
真理大學 Aletheia University 
Taipei
http://www.au.edu.tw
Private
16.
實踐大學 Shih Chien University
Taipei
http://www.scc.edu.tw 
Private
17.
靜宜大學 Providence University
Taichung
http://www.pu.edu.tw
Private
18.
義守大學 I-SHOU University
Kaohsing
http://www.isu.edu.tw
Private
19.
長庚大學Chang Cung University http://www.cgu.edu.tw
Private
20.
樹德科技大學 Shu-Te University
Kaohsing
http://www.stu.edu.tw
Private
21.
高雄醫學大學 Kaohsiung Medical University
Kaohsing
http://www.kmu.edu.tw
Private
22.
南台科技大學 Southern Taiwan University of Technology
Tainan
http://www.stut.edu.tw
Private
23.
中山醫學大學 Chung Shan Medical University
Taichung
http://www.csmu.edu.tw
Private
24.
長榮大學 Chang Jung Christian Unoversity
Tainan
http://www.cju.edu.tw
Private
25.
龍華科技大學 Lunghwa University of Science and Technology
Taoyuan
http://www.lhu.edu.tw
Private
26.
雲林科技大學 National Yunlin University of Science and Technology
Yunlin
http://www.yuntech.edu.tw
Private
27.
明新科技大學 Minghsin University of Science & Technology
Hsinchu
http://www.mhit.edu.tw
Private
萬能科技大學 Vanung university
Taoyun
http://www.vnu.edu.tw/
Private 學校名稱
School Name

地區
Location

網址
Website

備註
Note
1.國立體育學院National College of Physical Education and
Sports
 
Taoyuan
http://www.ncpes.edu.tw
National
2.國立屏東師範學院National Pingtung Teachers College
Pingtung
http://www.npttc.edu.tw
National
3.台北市立師範學院Taipei Municipal Teachers College
Taipei
http://www.tmtc.edu.tw
Municipal
4.
育達商業技術學院Yu-da Institute of Business Technology
Miaoli
http://www.ydu.edu.tw
Private
5.臺南女子技術學院tainan woman's College of Arts & Technology
Tainan
http://www.twcat.edu.tw
Private
6.和春技術學院Fortune Institute of Technology
Kaohsiung
http://www.fjtc.edu.tw
Private
7.東方技術學院Tung-Fang Institute of Technology
Kaohsiung
http://tf.edu.tw
Private
8.
嶺東技術學院LING TUNG COLLEGE
Taichung
http://ltc.edu.tw
Private
9.
文藻外語學院Wenzao Ursuline College of Languages
Kaohsiung
http://www.wtuc.edu.tw
Private
10.
醒吾技術學院Hsing Wu College
Taipei
http://www.hwc.edu.tw
Private
11.
南開技術學院 Nan kai College
Nantou
http://www.nkc.edu.tw
Private
12.
玄奘人文社會學院Hsuan Chuang College
Hsinchu
http://www.hcu.edu.tw
Private
13.
中國醫藥
學院China Medical College
Taichung
http://www.cmc.edu.tw
Private
14.
國立高雄餐旅學院National Kaohsiung Hospitality College
Kaohsiung
http://www.nkhc.edu.tw
National
15.
大仁技術學院 Tajen Junior College of Pharmacy
Pingtung
http://www.tajen.edu.tw
Private
16.
國立臺南藝術學院 Tainan National College of the Arts
Tainan
http://www.tnca.edu.tw
National
17.
立德管理學院 Leader College of Mangement
Tainan
http://www.leader.edu.tw
Private
18.
佛光人文社會學院Fo Guang University
Ilan
http://www.fgu.edu.tw
Private
19.
中州技術學院 ChungChou Institute of Technology
Changhua
http://www.ccut.edu.tw
Private
20.
開南管理學院 Kai Nan College of Management
Taoyuan
http://www.knu.edu.tw
Private
21.
修平技術學院 Hsiuping Institute of Technology
Taichung
http://www.hit.edu.tw
Private
22.
南亞技術學院 Nanya Institute of Technology
Taoyuan
http://www.nanya.edu.tw
Private
23.
國立台北護理學院 National Taipei College of Nursing
Taipei
http://www.ntcn.edu.tw
National
24.
國立高雄海洋技術學院 National Kaohsiung Institute of Marine Technology
Kaohsiung
http://www.nkimt.edu.tw
National
25.亞東技術學院Oriental Institute of Technology
Taipei
http://www.oit.edu.tw
Private
26.
環球技術學院 Transworld Institute of Technology
Yunlin
http://www.tit.edu.tw
Private
27.
明道管理學院 Mingdo College of Management
Changhua
http://www.mdu.edu.tw
Private
28.
清雲技術學院 Ching Yun Institute of Technology
Taoyuan
http://www.cyit.edu.tw
Private
29.
台東師範學院 National Taitung Teachers College
Taitung
http://www.ntttc.edu.tw
National
30.
中國技術學院 Chung Kuo Institute of Technology
Taipei
http://www.ckitc.edu.tw
Private
31.
經國暨健康管理學院 CHING KUO INSTITUTE OF MANAGEMENT AND HEALTH
Keelung
http://www.dyc.edu.tw
Private
32.
僑光技術學院The Overseas Chinese Institute of Technology
Taichung
http://www.ocit.edu.tw
Private
(三)專科學校 Junior College

 學校名稱
School Name

地區
Location

網址
Website

備註
Note
1.慈惠醫護管理專科學校TzuHui Institute of Technolagy
Pingtung
http://www.tzuhui.edu.tw
Private
3.國立台灣戲曲專科學校National Taiwan Junior College of Performing Arts
Taipei
http://www.ntjcpa.tp.edu.tw
National
4.
華夏工商專科學校 Hwa Hsia College of Technology and Commerce
Taipei
http://www.hwh.edu.tw
Private
5.馬偕護理專科學校Mackay Junior College of Nursing
Taipei
http://www.mjcn.edu.tw
Private
Giúp các bạn nhanh chóng tìm được trường mà bạn muốn học ...
:x Việt Nam hôm nay . Thế giới ngày mai ....
體諒你身邊最愛的人
愛又多少 付出也有多少 愛情不是單行道
他(她)的好更不是理所當然
生氣時 想想他(她)的可愛
抱怨時 想想他(她)的委屈
冷戰時 想想他(她)的溫暖
兩人懂的付出 愛就會久遠...
畢竟 真心相愛不容易 不要輕言別離
送心愛的人回家 哪裡都順路!
Hình đại diện của thành viên
Phanphan1983
_Hot_Member_
_Hot_Member_
 
Bài viết: 267
Ngày tham gia: 12 Tháng 5 2009, 13:40
Đến từ: viet nam
Thanks: 74
Thanked: 289 times trong 99 posts

The following user would like to thank Phanphan1983 for this post
albee ngoc anh, Caramen, emvaanh, HoaiNam, jackythanh1, Jaywalker_1983, Sdanly, tantan tieu thu, votinh8287

FB
FB

Re: Danh sách các trường đại học ở Đài Loan

Gửi bàigửi bởi sane nguyen » 01 Tháng 3 2010, 20:07

co ban nao co danh sach mot so truong DH o Dai Loan
Hình đại diện của thành viên
sane nguyen
Tham gia lấy lệ
Tham gia lấy lệ
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: 01 Tháng 3 2010, 20:03
Thanks: 0
Thanked: 0 time trong 0 post

Re: Danh sách các trường đại học ở Đài Loan

Gửi bàigửi bởi 佛的慈悲_智慧 » 04 Tháng 4 2010, 18:14

A Di Đà Phật.
Tôi người Việt Nam, mới vừa vào diễn đàn, mong mọi người giúp đỡ.

Xin mọi người cho Thầy chùa biết về Pháp Cổ Sơn Phật học viện có phải được xếp vào đại học của Đài Loan không ?

Nếu đúng xin mọi người giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn các bạn hữu, thiện tri thức.
Hình đại diện của thành viên
佛的慈悲_智慧
Tham gia lấy lệ
Tham gia lấy lệ
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2010, 18:06
Thanks: 2
Thanked: 0 time trong 0 post

Re: Danh sách các trường đại học ở Đài Loan

Gửi bàigửi bởi Bóng Trăng Vàng » 05 Tháng 4 2010, 00:39

佛的慈悲_智慧 đã viết:A Di Đà Phật.
Tôi người Việt Nam, mới vừa vào diễn đàn, mong mọi người giúp đỡ.

Xin mọi người cho Thầy chùa biết về Pháp Cổ Sơn Phật học viện có phải được xếp vào đại học của Đài Loan không ?

Nếu đúng xin mọi người giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn các bạn hữu, thiện tri thức.
Bạch thày , hệ thống học viện và học vị của các đạo giáo là một hệ thống song song , nhưng không cùng hệ với hệ thống đại học quốc gia ạ .

Thày có thể đến xem thêm các thông tin tại website của Pháp cổ sơn Phật giáo học viện ( 法鼓山佛教學院 )tại đây : http://www.ddm.org.tw/ddm/homepage/index.aspx

Và thông tin chiêu sinh miễn phí trong năm 2010 tại đây : http://www.ddbc.edu.tw/zh/prospectus/

Mong rằng các thông tin này có thể giúp được cho thày một phần nhỏ .A Di Đà Phật .
Hình đại diện của thành viên
Bóng Trăng Vàng
_Global Mod_
_Global Mod_
 
Bài viết: 1952
Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2009, 03:33
Thanks: 3345
Thanked: 4253 times trong 1038 posts

The following user would like to thank Bóng Trăng Vàng for this post
emvaanh, HoaiNam, 佛的慈悲_智慧


Quay về Du Học Đài Loan

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách