Moderators

Đây là nhóm gồm những người nằm trong ban điều hành của diễn đàn.
Những người trong nhóm này phụ trách nhắc nhở và giải đáp cho thành viên về những thắc mắc trên diễn đàn, những thắc mắc trong chuyên mục mà họ quản lý.
Tên gọi tắt của người trong nhóm này là Mod. Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

_Moderator_
_Moderator_

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Website, Đến từ Ngày tham gia
_Moderator_Nhược Trần 1499
台灣
09 Tháng 12 2008, 22:36
_Moderator_Caramen 616
Từ Sơn-Bắc Ninh
28 Tháng 12 2008, 21:27
_Moderator_Nguoiracroi82 1381   05 Tháng 5 2009, 18:46
_Moderator_Love_You_Love_Me 904
中壢 - 臺灣
30 Tháng 5 2009, 20:57
_Moderator_Phongtran 118
Miền Trung
24 Tháng 8 2009, 00:46
_Moderator_Nguyenduchoang_26 281
Việt Nam
14 Tháng 11 2009, 17:41
_Moderator_Mrtunglinh 259
<? include(Mr.TL.txt"); ?>
06 Tháng 1 2010, 19:47