History

Bao gồm những thành viên đã từng cống hiến,làm việc trong ban điều hành của Vn520.Họ cũng có thể quay trở lại chức vụ khi thời gian và điều kiện cho phép. Đây là một nhóm tự do, những thành viên mới có thể thoải mái tham gia vào nhóm.

_History_
_History_

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Website, Đến từ Ngày tham gia
_History_Anna Hasyim 0
taipei city
18 Tháng 12 2008, 22:26
_History_Boynowar 40
TAIPEI
05 Tháng 1 2009, 21:27
_History_NguyenDoai 192 14 Tháng 2 2009, 16:17
_History_HoangHai 182
Bắc giang thân thương
11 Tháng 4 2009, 21:55
_History_Jaywalker_1983 805   03 Tháng 5 2009, 20:33
_History_Sdanly 238
TP. Hồ Chí Minh
15 Tháng 6 2009, 17:55