_Vjp_

Đây là những khách mời, những thành viên đặc biệt của Vn520. Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

_Vjp_
_Vjp_

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Website, Đến từ Ngày tham gia
_Vjp_林晏如 0   16 Tháng 1 2010, 14:58
_Vjp_紅偉551025 2   03 Tháng 6 2010, 20:39
.BupBe_ThuyTinh_101 17   01 Tháng 9 2010, 17:43
_Vjp_i love_kut3 0   03 Tháng 9 2010, 11:21