Điều hành viên chính

Ngoài chức năng như các Mod thông thường, những người trong nhóm này còn có nhiệm vụ điều hành, phân chia công việc cho các Mod khác.
Tên gọi tắt của người trong nhóm này là S_Mod hay G_Mod. Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

_Global Mod_
_Global Mod_

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Website, Đến từ Ngày tham gia
Quản Trị ViênHoaiNam 1899
TaiPei
03 Tháng 12 2008, 18:15
Quản Trị ViênMinZhi 370
[root@vn520~]# _
09 Tháng 12 2008, 17:04
_Global Mod_Bóng Trăng Vàng 1949   08 Tháng 3 2009, 03:33