Từ điển phiên âm giúp bạn chuyển đổi từ chữ tiếng Trung sang phiên âm la tinh
Coppy bài thơ dưới đây để thử:
床前明月光 - 疑是地上霜
舉頭望明月 - 低頭思故鄉

拼音字典可以幫您快速把中文文章轉換成漢語拼音,請把文章複製到上方空格然後點"Chuyển phiên âm"即可,若要重新請點"Làm lại", 畢竟是個工具難免有些錯誤敬請見諒! 謝謝使用.
本論壇另有有線上音樂,檔案上傳分享,遊戲,閃字機...等功能,歡迎免費使用.
http://www.vn520.org
Quảng cáo - 廣告

Tạo chữ động

Tạo chữ động Tạo chữ động Tạo chữ động