Ban điều hành

Hạng Các quản trị viên Nhóm chính Chuyên mục
Quản Trị ViênHoaiNam Quản trị viên -
Quản Trị ViênMinZhi Quản trị viên -
Các điều hành viên    
_Global Mod_Bóng Trăng Vàng Điều hành viên chính Tất cả chuyên mục
_Moderator_Caramen Moderators Tất cả chuyên mục
_Moderator_Love_You_Love_Me Moderators Tất cả chuyên mục
_Moderator_Mrtunglinh Moderators Tất cả chuyên mục
_Moderator_Nguoiracroi82 Moderators Tất cả chuyên mục
_Moderator_Nguyenduchoang_26 Moderators Tất cả chuyên mục
_Moderator_Nhược Trần Moderators Tất cả chuyên mục
_Moderator_Phongtran Moderators Tất cả chuyên mục
_Translater_Kevin_Chen Translater Tất cả chuyên mục